NEU STUDENTS IN ADVANCED PROGRAM

LETS DISCUSS IN OUR 4RUM!!!


You are not connected. Please login or register

Music sheets sharring

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Music sheets sharring on Wed Jun 17, 2009 11:48 pm

For those who in concern
High school musical 1&2
1/ All for one http://www.4shared.com/file/50541299/af710...rified=aaac263e

2/ Everyday http://www.4shared.com/file/50541304/1c0a6...rified=aaac263e

3/ Gotta go my own way http://www.4shared.com/file/50541306/efcec...rified=aaac263e
4/ What time is it? http://www.4shared.com/file/50541313/86bf0...rified=aaac263e

5/ You are the music in me http://www.4shared.com/file/50541783/50741...rified=aaac263e

6/ Breaking free http://www.4shared.com/file/50541772/a0eb3...rified=aaac263e

7/ Start of something new http://www.4shared.com/file/50541747/fbac9...rified=aaac263e

8/ We’re all in this together http://www.4shared.com/file/50541780/c97d4...rified=aaac263e

9/ What I’ve been looking for http://www.4shared.com/file/50542000/165e7...rified=aaac263e


Backstreetboys
Incomplete http://www.4shared.com/file/50541180/cdf03...rified=aaac263e

I want it that way http://www.4shared.com/file/50541069/2b6dc...rified=aaac263e

Show me the meaning of being lonely http://www.4shared.com/file/50541198/da308...rified=aaac263e

What makes you different http://www.4shared.com/file/50541209/7eb3b...rified=aaac263e

Drowning http://www.4shared.com/file/50541050/799c2...rified=aaac263e
No one else comes close http://www.4shared.com/file/50541071/3cad7...rified=aaac263e


Beauty and the Beast (Phim Người đẹp và quai vật – Walt Disney)
Be our guest: http://www.4shared.com/file/50085988/d7670...rified=aaac263e
Main title: http://www.4shared.com/file/50085948/7bd24...rified=aaac263e
Something there: http://www.4shared.com/file/50086006/e5623...rified=aaac263e

Casper
http://www.4shared.com/file/50086284/c0310...rified=aaac263e


Boa
Amazing Kiss http://www.4shared.com/file/50621130/27d06...rified=aaac263e

Jewel song http://www.4shared.com/file/50621151/68df5...rified=aaac263e

No.1 http://www.4shared.com/file/50621167/c4c30...rified=aaac263e

Valentine http://www.4shared.com/file/50621274/4697d...rified=aaac263e

Waiting http://www.4shared.com/file/50621288/c8b98...rified=aaac263e

Atlantis princess http://www.4shared.com/file/50621131/50d75...rified=aaac263e

Don’t start now http://www.4shared.com/file/50621138/290be...rified=aaac263e

Listen to my heart http://www.4shared.com/file/50621158/7f514...rified=aaac263e

Shine we are http://www.4shared.com/file/50621356/9b6db...rified=aaac263e

Every heart
http://www.4shared.com/file/50237638/afdec...rified=aaac263e

Hannah Montana
Nobody’s perfect http://www.4shared.com/file/50623321/e0417...rified=aaac263e

Avril Lavigne:
Complicated http://www.zshare.net/download/132995836e898ee8/

Anything but ordinary http://www.zshare.net/download/13299567a5b2bee5/

Don’t tell me http://www.zshare.net/download/13299589a5944cf0/

Fall to pieces http://www.zshare.net/download/13299626674ad9dd/

Forgotten http://www.zshare.net/download/1329963002c830e7/

He wasn’t http://www.zshare.net/download/1329963516ffc043/

How does it feel http://www.zshare.net/download/13299636ccdae5f7/

I’m with you http://www.zshare.net/download/132997315e680406/

Keep holding on http://www.zshare.net/download/13299741fa5b70f6/

My happy ending http://www.zshare.net/download/13299738f647a887/

Nobody’s home http://www.zshare.net/download/13299881795233e8/

Sk8ter boi http://www.zshare.net/download/13299800a29ee8a0/

Slipped away http://www.zshare.net/download/13299775f57f6490/

Take me away http://www.zshare.net/download/13299769d73de57c/

When ur gone http://www.zshare.net/download/1329974671fff881/

Lionel Richie
Endless love http://www.4shared.com/file/50623581/1e23e...rified=aaac263e

Hello http://www.4shared.com/file/50623607/3ddf7...rified=aaac263e

Say you say me http://www.4shared.com/file/50623625/e1e77...rified=aaac263e

Proud of you http://www.4shared.com/file/50623415/c94ef...rified=aaac263e

Hercules:
I won’t say I’m in love: http://www.4shared.com/file/50086044/6f009...rified=aaac263e
Go the distances: http://www.4shared.com/file/50086019/6cc61...rified=aaac263e

Pocahontas:
Colour of the wind: http://www.4shared.com/file/50086134/21836...rified=aaac263e
If I never knew you: http://www.4shared.com/file/50086125/4f9f6...rified=aaac263e

Pirates of the Carribeans 1, 2 and 3:
http://www.4shared.com/file/50238034/fa86e...rified=aaac263e

Star wars:
Main Theme http://www.4shared.com/file/50086221/4ab41...rified=aaac263e

Across the star http://www.4shared.com/file/50086145/19c5c...rified=aaac263e

Battle of Heroes http://www.4shared.com/file/50086428/37e5d...rified=aaac263e

Imperial March http://www.4shared.com/file/50086207/91e1d...rified=aaac263e

The flag parade http://www.4shared.com/file/50086327/a215d...rified=aaac263e

The throne room http://www.4shared.com/file/50086178/4c59e...rified=aaac263e

Dual of the fates http://www.4shared.com/file/50086205/7fefb...rified=aaac263e

Anakins dark deeds http://www.4shared.com/file/50086233/bda14...rified=aaac263e


Spiderman:
http://www.4shared.com/file/50087020/868b9...rified=aaac263e

Superman:
http://www.4shared.com/file/50086975/3cfbc...rified=aaac263e

The lion king
Can you feel the love tonight http://www.4shared.com/file/50085895/b10f2...rified=aaac263e

Be prepared http://www.4shared.com/file/50085781/a4259...rified=aaac263e

Hakuna matata http://www.4shared.com/file/50085825/52fbf...rified=aaac263e

Getting to know you http://www.4shared.com/file/50085752/8882b...rified=aaac263e

Circle of life http://www.4shared.com/file/50085810/9bc57...rified=aaac263e

He lives in you http://www.4shared.com/file/50086177/dce6f...rified=aaac263e

I just can’t wait to be king http://www.4shared.com/file/50085879/263a4...rified=aaac263e

Under the stars http://www.4shared.com/file/50085894/c6081...rified=aaac263e

The little mermaid:
Kiss the girl http://www.4shared.com/file/50085813/90b50...rified=aaac263e

If only http://www.4shared.com/file/50535355/36f22...rified=aaac263e

Part of your world http://www.4shared.com/file/50085857/f3b40...rified=aaac263e

Poor Unfortunate Souls http://www.4shared.com/file/50085874/588b3...rified=aaac263e

She is in love http://www.4shared.com/file/50085787/4d463...rified=aaac263e

Under the sea http://www.4shared.com/file/50085637/af708...rified=aaac263e

Westlife:
My love http://www.4shared.com/file/50535176/9e49c...rified=aaac263e

Season in the sun http://www.4shared.com/file/50535169/17ede...rified=aaac263e

If I let you go http://www.4shared.com/file/50535168/60ead...rified=aaac263e

Swear it again http://www.4shared.com/file/50535076/9f8ba...rified=aaac263e

I have a dream http://www.4shared.com/file/50535083/68794...rified=aaac263e

You raise me up http://www.4shared.com/file/50535037/8ce05...rified=aaac263e

Akon:
Don’t matter: http://www.4shared.com/file/50240019/c1950...rified=aaac263e


Cats
Memory: http://www.4shared.com/file/50239111/1a473...rified=aaac263e

Memory, performed by Richard Clayderman: http://www.4shared.com/file/50241215/731bf...rified=aaac263e

Black Eyed Pea
Where is the love: http://www.4shared.com/file/50239110/76a34...rified=aaac263e


Phantom of the Opera
AllI Ask Of You http://www.4shared.com/file/50534576/21fc0...rified=aaac263e

Angel of music http://www.4shared.com/file/50534607/1bfc1...rified=aaac263e

Masquerade http://www.4shared.com/file/50534619/e55f0...rified=aaac263e

Music Of The Night http://www.4shared.com/file/50534842/56405...rified=aaac263e

Point Of No Return http://www.4shared.com/file/50535020/b9ff5...rified=aaac263e

Prima Donna http://www.4shared.com/file/50534777/557fe...rified=aaac263e

Think Of Me http://www.4shared.com/file/50534912/79d19...rified=aaac263e

Wishing You Were Somehow Here Again http://www.4shared.com/file/50534982/a8132...rified=aaac263e

A love to kill: http://www.4shared.com/file/50240017/262d2...rified=aaac263e

Canon in D: http://www.4shared.com/file/50240646/28d09...rified=aaac263e

Canon in C (My sassy girl, nhạc (Nhạc phim “Cô bạn tinh quái”): http://www.4shared.com/file/50240785/1caee...rified=aaac263e

Full house:
You right now http://www.4shared.com/file/50534388/45514...rified=aaac263e

I think http://www.4shared.com/file/50534370/cc12d...rified=aaac263e

Còn một bài nữa của Fullhouse mà mình không bít tên ^_^ http://www.4shared.com/file/50534398/5c4a7...rified=aaac263e

Xem lý lịch thành viên

2 Some more on Wed Jun 17, 2009 11:50 pm

Michael learn to rock
Take me to you heart http://www.4shared.com/file/50622139/4cb97...rified=aaac263e

That’s why (you go away) http://www.4shared.com/file/50622344/7ecd4...rified=aaac263e

Big big world: http://www.4shared.com/file/50241212/ed7f6...rified=aaac263e


Laputa Castle in the sky
Laputa main theme http://www.4shared.com/file/50533069/3344d...rified=aaac263e

Laputa main theme (easy) http://www.4shared.com/file/50533173/cb486...rified=aaac263e

Laputa in short (Anniversary, hay có tên khác Anniversare hoặc được viết thành:”Cô bé bán diêm”): http://www.4shared.com/file/50533191/bbc52...rified=aaac263e
Hungarian Sonata, performed by Richard Clayderman (Nhạc nền chương trình “Lời hay ý đẹp”): http://www.4shared.com/file/50240783/f5cd4...rified=aaac263e

Souvenir’d enfance, performed by Richarded Clayderman (Nhạc nền chương trình “Dự báo thời tiết”): http://www.4shared.com/file/50241214/41ccd...rified=aaac263e

Do you know where you are going to, performed by Richard Clayderman: http://www.4shared.com/file/50621746/857f2...rified=aaac263e

Greensleeves, performed by Richard Clayderman (nhạn nền phần giới thiệu phim ở HTVC)
http://www.4shared.com/file/50781804/85ad0...rified=aaac263e
Yanni

Greensleeves, bản gốc
http://www.4shared.com/file/50761973/ea7ad...rified=aaac263e

One’s man dream http://www.4shared.com/file/50622622/c73f8...rified=aaac263e

The rain fall http://www.4shared.com/file/50622590/c8838...rified=aaac263e

Until the last moment http://www.4shared.com/file/50622650/66707...rified=aaac263e

Almost a whisper http://www.4shared.com/file/50622604/1c6a4...rified=aaac263e

Nightingale http://www.4shared.com/file/50622767/d2fbd...rified=aaac263e

Yiruma
Chaconne http://www.zshare.net/download/118148283127fa43/
Destiny of love http://www.zshare.net/download/1181484434172f24/
Do you http://www.zshare.net/download/11814883135cb8ae/
Dream (glay animation) http://www.zshare.net/download/11814886c12754c1/
I http://www.zshare.net/download/118149159a725359/
Indigo http://www.zshare.net/download/1181491791146bee/
Love me http://www.zshare.net/download/1181495418eb9bb4/
Maybe http://www.zshare.net/download/11814958561d4f8e/
Spring time http://www.zshare.net/download/11814989b7490466/
Wait there http://www.zshare.net/download/118149919d823acb/
What beautiful stars http://www.zshare.net/download/11815002bf4b2ba5/
When the love falls http://www.zshare.net/download/11815030978800e2/
Kiss the rain http://www.4shared.com/file/50623049/ba86e...rified=aaac263e
River flows in you http://www.4shared.com/file/50623065/8106c...rified=aaac263e
Shining smile http://www.4shared.com/file/50623083/f6e64...rified=aaac263e
Passing by http://www.4shared.com/file/50780697/7f44a...rified=aaac263e

Dream a little of me http://www.4shared.com/file/50780746/bc2f8...rified=aaac263e

One day I will http://www.4shared.com/file/50780752/a2597...rified=aaac263e
(3 bài cuối được mình lấy từ bộ sưu tập của bạn batong)

God is a girl: http://www.4shared.com/file/50241549/29553...rified=aaac263e

Sweet dream, performed by Jang Nara: http://www.4shared.com/file/50241547/e52d7...rified=aaac263e

[b]Forever, performed by Stratovarious: http://www.4shared.com/file/50241550/6252d...rified=aaac263e
Doraemon: http://www.4shared.com/file/50241548/75926...rified=aaac263e

Aloha, performed by Cool: http://www.4shared.com/file/50242124/3fc28...rified=aaac263e

Disney (một số bản nhạc nền của các phim Walt Disney)
A dream is a wish your heart makes http://www.4shared.com/file/50531598/6f19f...rified=aaac263e

A spoonful of sugar http://www.4shared.com/file/50531597/ffa6e...rified=aaac263e

A whole new world (Aladin) http://www.4shared.com/file/50531596/88a1d...rified=aaac263e

Bibbidi Bobbidi Boo (Câu thần chú của bà tiên trong “Cô bé lọ lem”) http://www.4shared.com/file/50531676/14644...rified=aaac263e

Candle on the water http://www.4shared.com/file/50532324/9363b...rified=aaac263e

Chim Chim Cher-ee http://www.4shared.com/file/50532323/d0722...rified=aaac263e

Cruella Devil (101 con chó đốm) http://www.4shared.com/file/50532322/7a001...rified=aaac263e

Everybody Wants To Be A Cat (Phim gì mà có 3 con mèo quý tộc ấy) http://www.4shared.com/file/50532325/e4648...rified=aaac263e

Friend like me http://www.4shared.com/file/50531923/12250...rified=aaac263e

Giave a little whistle http://www.4shared.com/file/50532123/e83f6...rified=aaac263e

I've Got No Strings http://www.4shared.com/file/50532544/c1b46...rified=aaac263e

It's A Small World (Nhạc nền của Disney Land) http://www.4shared.com/file/50532509/db69d...rified=aaac263e

Mickey Mouse March http://www.4shared.com/file/50532567/6a8b5...rified=aaac263e

Once Upon A Dream http://www.4shared.com/file/50532582/84628...rified=aaac263e

Some Day My Prince Will Come (Bản nhạc Bạch Tuyết hát lúc mở đầu phim cùng hoàng tử) http://www.4shared.com/file/50532707/3f552...rified=aaac263e

Someday http://www.4shared.com/file/50532815/c31c3...rified=aaac263e

Super califragilisticexpialidocious (Mình cũng không bít bài này là gì nữa) http://www.4shared.com/file/50532829/e1872...rified=aaac263e

The Bare Necessities (Nhạc phim “Cậu bé rừng xanh”) http://www.4shared.com/file/50532811/c471f...rified=aaac263e

The Second Star To The Right http://www.4shared.com/file/50532865/8c5da...rified=aaac263e

When I See An Elephant Fly http://www.4shared.com/file/50532916/5bd70...rified=aaac263e

When You Wish Upon A Star http://www.4shared.com/file/50532938/8e594...rified=aaac263e

Whistle While You Work http://www.4shared.com/file/50532987/fd128...rified=aaac263e

Who's Afraid Of The Big Bad Wolf http://www.4shared.com/file/50532952/38d60...rified=aaac263e

You Can Fly! You Can Fly! You Can Fly! http://www.4shared.com/file/50533067/d4fcf...rified=aaac263e

You've Got A Friend In Me http://www.4shared.com/file/50533090/cd007...rified=aaac263e

Zip-A-Dee-Doo-Dah http://www.4shared.com/file/50533073/ca8a0...rified=aaac263e

Link: http://www.4shared.com/file/50242122/d6a12...rified=aaac263e

Tarzan:
Stranger like me (Nghe rất cool) http://www.4shared.com/file/50323570/be715...rified=aaac263e

Son of man http://www.4shared.com/file/50323568/a9b1e...rified=aaac263e

You’ll be in my heart http://www.4shared.com/file/50323569/deb6d...rified=aaac263e

Tong hua (Fairy tail) http://www.4shared.com/file/50540607/26be5...rified=aaac263e
Aloha, performed by Cool
http://www.4shared.com/file/50242124/3fc28...rified=aaac263e

Phim Music and Lyric
Don’ write me off http://www.4shared.com/file/50562424/5ecc2...rified=aaac263e

Way back into love http://www.4shared.com/file/50562450/16e07...rified=aaac263e

Nhạc mở đầu phim “Mùi Ngò Gai” (tiếng Hàn) http://www.4shared.com/file/50565656/61d03...rified=aaac263e

Chuyện tình New York:
So in love: http://www.4shared.com/file/50622042/95e85...rified=aaac263e

Song from a secret garden http://www.4shared.com/file/50621599/a3ea9...rified=aaac263e

Four seasons, composed by A. Vivaldi (Cả bốn bài đều là tuyệt tác, nếu rãnh thì các bạn nên nghe qua)
Spring http://www.4shared.com/file/50739599/90624...rified=aaac263e

Summer http://www.4shared.com/file/50739642/b0585...rified=aaac263e

Autumn http://www.4shared.com/file/50739632/ff19c...rified=aaac263e

Winter http://www.4shared.com/file/50739635/617d5...rified=aaac263e

A Lover’s concerto http://www.4shared.com/file/51118661/a935befd/A_Lover_s_Concerto_02_pages_.html?dirPwdVerified=aaac263e
Hotel California http://www.4shared.com/file/51118887/d44b1...rified=aaac263e

How deep is your love http://www.4shared.com/file/51118958/f09812a7/how_deep_is_your_love.html?dirPwdVerified=aaac263e

Scarborough Fair http://www.4shared.com/file/51119106/dcf8f...rified=aaac263e

Yesterday Once More http://www.4shared.com/file/51119169/1a1d472f/yesterday_once_more.html?dirPwdVerified=aaac263e

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết